Fiziksel Testlerde Kullanılan Semboller

Fiziksel testlerde kullanılan semboller ve anlamları nedir?

Sembol  Element
Re Akma dayanımı
Rm Çekme dayanımı
Rp0,2 Yüksek sıcaklıkta akma dayanımı
BH2 Isıtmadan sonra akma dayanımındaki artış miktarı
A Uzama (%)
A5 Uzama (Lo=5.65 x √So)
A50 Uzama (Lo=50 mm)
A80 Uzama (Lo=80 mm)
A100 Uzama (Lo=100 mm)
A200 Uzama (Lo=200 mm)
So Test çubuğunun kesit alanı (mm2)
Lo Test çubuğunun ilk ölçü uzunluğu
d Anma kalınlığı (mm)
t Ton
r Kalıcı uzama oranı
n Uzama sertleşmesi üssü
Ra Yüzey pürüzlülüğü (µm)
Darbe Darbe testi
KVc Darbe enerjisi (J)
Sıc. Test sıcaklığı (°C)
Katlama Katlama testi
kmy Katlama mandrel yarıçapı
kmç Katlama mandrel çapı
en. Enine test çubuğu
boy. Boyuna test çubuğu
HRB Rockwell-B sertliği
min. En az
max. En çok
= Eşit
< Küçük
Küçük veya eşit
> Büyük
Büyük veya eşit

Fiziksel Testlerde Kullanılan Semboller –  Terimler

Çekme Dayınım Testi :

Çeliğin çekerek koparılmaya karşı direncidir. Belirli kesitteki bir çekme çubuğuna, koparılıncaya kadar uygulanan en yüksek çekme kuvvetinin, çubuğun başlangıç kesitine bölümünden çıkarılır. Çekme çubuklarında uygulanan çekme kuvveti Kg değil, Newton (N) olarak kabul edilmiştir ve 1kg/mm² ‘ dir.

Akma Sınır Testi :

Çekme sırasında, esnekliğin kalmadığı noktada (Akma noktası) uygulanmış olan kuvvetin, çekme çubuğunun başlangıç kesitine bölümünden elde edilen değerdir. N/mm² ile ifade edilir. Akma noktası, birçok çelikte belirgin olarak kendini göstermez. Bu nedenle 0,2 sınır diye bir kavram geliştirilmiştir. Buna göre, elastikiyet sınırını aşan devamlı uzama, başlangıç uzunluğunun%0,2’ine eriştiği noktada uygulanmış kuvvetin çubuk kesitine bölümü, akma sınırı kabul edilir ve Rp 0,2 olarak işaretlenir.

Uzama Testi:

Uzama, çekme çubuğunun koptuğu anda ölçülen uzunluğu ile, başlangıç uzunluğu arasındaki farkın, başlangıç uzunluğuna oranıdır ve% ile gösterilir. Çekme çubuğunun boyu, çapına göre ne kadar büyük olursa, uzama o oranda düşük çıkar. Bu nedenle, uzama deneyinde kullanılacak çekme çubuklarının boyu genellikle(5 d) olarak kabul edilir ve uzama (A5) olarak işaretlenir.

Büzülme Testi :

Büzülme, çekme çubuğunun koptuğu andaki kesitinin, başlangıç kesitine oranıdır ve% ile ifade edilir.

Darbe Dayanım Testi :

Darbe dayanımı, iki tarafı yataklanmış veya tek tarafı bağlanmış çentikli bir çubuğu tek bir darbe ile kırmak için harcanan güçtür. ISO; deney çubuklarını, açılacak çentikleri ve deney yönteminin standartlaştırmıştır. Sivri çentikli ISO çubuklarında (işaretli KCU) darbe dayanımı Joule (J) ile ölçülür. Yuvarlak çentikli ISO çubuklarında, ölçüm sonucu J/cm² olarak verilir.

Sertlik Testi :

Kendisinden daha sert bir cismin bünyesine girmesine karşı bir cismin gösterdiği direnç, o cismin sertliğidir. Birçok cisimler, hem elastik, hem de plastik oldukları için çeşitli sertlik deney yöntemleri oluşturmuştur. Aynı türden olmayan cisimlerin sertliklerinin birbiri ile karşılaştırılması mümkün olmamaktadır.

Başlıca uygulananan sertlik testleri :

Brinel Sertlik (HB) :

Çapı D olan bir kürenin i kesintisiz ve darbesiz olarak uygulanan P kuvveti ile bir cisme girdirilmesi ile elde edilir. Kürenin açmış olduğu izin daire çapından sertliğe ulaşılır. Muayene edilecek cismin sertlik derecesine göre küre çapı ve küre malzemesi (Çelik ya da sert metal) değişik seçilir. En çok kullanılan küre çapları 10 ve 5 mm’dir. Brinel sertliğinin bir özelliği, çeliklerde ölçülen Brinel sertlik rakamının 0,35 ile çarpımının yaklaşık olarak o çeliğin çekme dayanımını vermesidir. Yazılışı HB şeklindedir.

Vickers Sertliği (HV) :

Burada küre yerine, karşılıklı yüzeylerinin birbirine göre açısı 136 ◦ olan, dört yüzeyli elmas piramit kullanılmaktadır. Piramit giriş derinliğinden, kendi tablolarına göre sertlik derecesi okunur ve HV ile belirlenir.

Rockwell Sertliği (HRc) :

Özellikle sert çeliklerin sertlik derecesinin saptanmasında çok kullanılan biryöntemdir. Bu yöntemde küre ve piramit yerine, açısı 120◦ olan ucu yuvarlatılmış bir elmas koni; yumuşak çeliklerde ise 1/16, 1/8, ¼ çapında küreler kullanılır. Koni veya kürenin giriş derinliğine göre ve eldeki tablolar yardımıyla sertlik saptanır. Rockwell sertliği HR ile belirtilir.

Shore Sertliğİ (NS) :

Brinel, Vickers, Rockwell sertlik ölçmeleri statik yöntemler olup, cisimlerin plastik özelliklerine göre ölçüm yapmaya yarar. Geri sıçrama yöntemi ile yapılan, Shore Sertlik muayenesi ise daha çok elastik sertliği belirler. Bu yöntemde, ucuna yuvarlatılmış elmas uç takılmış bir ağırlık belirli bir yükseklikten muayenesi yapılacak parçanın üzerine serbestçe düşer ve geri sıçrar. Geri sıçrama yüksekliği, sertlik hakkında bir ölçü oluşturur. Sertlik muayenesi, pratikte büyük önem taşımaktadır. Muayene edilecek parçaya zarar vermeden, onların homojen olup olmadıkları ve kullanma olanakları üzerine oldukça sağlam yargıya varılmasını sağlar.

Milfit Boru olarak Kalite kontrol laboratuvarımızda gerekli tüm testleri yetkili ve uzman personelimizle gerçekleştiriyoruz.

Fiziksel Testlerde Kullanılan Semboller

Dikişsiz Karbon Çelik Boru Ürünlerimiz

Petrol-Gaz-Hat-Borulari-Dikissiz-Celik-Cekme-Boru

Petrol ve Gaz Hat Boruları

API 5L, ASTM ve ASME standardına uygun olarak, kaynak ağızlı veya API 5B standardına uygun dişli-manşonlu olarak Grade A ve Grade B kalite çelikler kullanılarak üretilen borulardır. Petrol Rafinerileri Petrol Tesisleri Gaz Tesisleri Kimyasal Depolama Tesisleri Termik Santraller ve Tesisleri HES Santralleri ve

Esanjor Borulari Dikissiz Celik Cekme Boru

Eşanjör Boruları

Isı eşanjörleri, kazan ve kondenslerde kullanılan ve genellikle ASME ve ASTM standartlarında A179, A192, A210 kalitelerde tercih edilen eşanjör borularına ek olarak Avrupa standardında EN 10216-2 üretim normunda alaşımlı ve alaşımsız yüksek sıcaklık kazan boruları da bu amaçla proje bazlı

Kazan_borulari-Milfit-Boru

Kazan Boruları

Buhar kazanları, akışkan yataklı kazanlar, kızgın yağ kazanları yanı sıra her türlü pişirme fırınları, baca ve filtre sistemleri, basınçlı kaplar ve asfalt plentlerinde kullanılan , son derece üstün kalite ve kullanım koşullarına uygun çeşitli çelik sınıfları ve boyutları gerektiren borulardır. 750 ˚C sıcaklığa kadar çalışabilen

Mekanik-Borulari-Dikissiz-Celik-Cekme-Boru

Mekanik Tesisat Boruları

Dikişsiz çelik çekme Mekanik Borular otomotiv sanayinde, hidrolik sistemlerde, vagon imalat sanayinde ve zirai aletler sanayinde kullanılan, DIN 1629 standardına uygun St 52 ve özel amaçlar için geliştirilmiş

Hidrolik-ve-Pnomatik-Devre-Borulari-Milfit-Boru

Hidrolik Pnömatik Devre Boruları

Hidrolik ünitelerde akışkanı veya havayı tanklardan alıcılara alıcılardan tekrar tanka taşıyan elemanlardır. Yüksek basınca dayanıklı soğuk çekim dikişsiz çelik çekme borulardan EN 10305-4 E235+N ( St37-4 NBK

KONSTRÜKSİYON BORULARI

Konstrüksiyon Boruları

Konstrüksiyon boruları son yıllarda artan sosyal güvenlik güvencesi, maliyet etkinliği ve estetik ihtiyacı nedeniyle, inşaat mühendisliği ve inşaat gibi alanlarda kullanılmaktadır. Bunun sonucunda artan

Casing-Tubing-borulari_milfit_boru

Casing & Tubing Boruları

Casing boruları Petrol, Doğal Gaz, Sıcak Su, Buhar, Yer altı Suları ile Tuz ve benzeri katı malzemelerin yeryüzüne çıkarılması amacıyla açılan sondaj kuyularında kullanılan geniş çaplı borulardır. Genellikle API 5CT Standardına göre, H40, J55, K55, N80-Q, M65, L80, C90, C95, T95, P110 ve Q125 gibi çelik

Çelik Çekme Boru

Boru Bağlantı Elemanları Üretiyoruz

Dikişsiz Çelik Dirsek – Dikişsiz Çelik Tee – Dikişsiz Redüksiyon – Dikişsiz Kep

error: Content is protected !!